Gazy medyczne dla stomatologii

 

gabinet dentystyczne

Zdobyliśmy zaufanie firm związanych z branżą stomatologiczną. Każdy projekt obejmujący sieci sprężonego powietrza, odciągi gazów poanestetycznych i próżnie stomatologiczne wykonywaliśmy z precyzyjnością i zaangażowaniem. Takie podejście do zleceń zaowocowało docenieniem przez wiele firm stomatologicznych, które wystawiły nam listy referencyjne.

 

 

Lista referencyjna wykonanych projektów instalacji gazów medycznych dla stomatologii.

 1. „PROMEDICA” JOANNA MARKIEWICZ, RYSZARRD MARKIEWICZ,
  IRENA SKULICH – SPÓŁKA CYWILNA - BUDOWA BUDYNKU CENTRUM MEDYCZNEGO „PROMEDICA” Z APTEKĄ W BĘDZINIE, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO.
  Projekt instalacje gazów medycznych – tlenu, sprężonego powietrza medycznego, odciągu gazów poanestetycznych, oraz projekt instalacje przeznaczone dla zasilania unitów stomatologicznych tj. próżni stomatologicznej oraz sprężonego powietrza do napędu unitów;
 2. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE - SEGMENT „CALD”
  Projekt instalacji gazów medycznych i gazów dla stomatologii ,dla inwestycji pt. „Przebudowa wewnętrzna Segmentu „CALD” wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, stacja pomp próżni stomatologicznej
 3. UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU , UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 15-089 BIAŁYSTOK - „BUDOWA BUDYNKU CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, PRZY UL. SZPITALNEJ
  Projekt instalacji rurociągowych próżni stomatologicznej oraz sprężonego powietrza, zasilającej 23 unity stomatologiczne w Pracowniach Stomatologicznych CSM, oraz- źródła zasilania czyli: stację pomp próżni stomatologicznej, stację sprężonego powietrza medycznego;
 4. MAŁGORZATA I ROBERT WŁODARCZYK, IGOŁOMIA 270, 32-125 WAWRZEŃCZYCE
  „BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO (GABINETY LEKARSKIE), W IGOŁOMII
  Projekt instalacji sprężonego powietrza i próżni stomatologicznej, zasilających unity stomatologiczne, łącznie ze źródłami zasilania czyli:
  sprężarkowni zasilającej sprężonym powietrzem unity stomatologiczne oraz stacji pomp próżni stomatologicznej;
 5. INDEXMEDICA, UL. CZAPIŃSKIEGO 2; 30-048 KRAKÓW
  PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, NA CELE KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ,
  Projekt instalacji sprężonego powietrza i próżni stomatologicznej, zasilających unity stomatologiczne, łącznie ze źródłami zasilania czyli:
  sprężarkowni zasilającej sprężonym powietrzem unity stomatologiczne oraz stacji pomp próżni stomatologicznej;
 6. SP ZOZ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE,
  UL. MONTELUPICH 4, 31-155 KRAKÓW;
  "MODERNIZACJA, ORAZ DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO W BUDYNKU SP ZOZ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE"
  UL. MONTELUPICH 4, 31-155 KRAKÓW;
  Projekt wykonawczy modernizacji oraz dostosowania do obowiązujących przepisów, stacji sprężarek powietrza medycznego dla celów stomatologicznych.
 7. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY UL. ŻWIRKI I WIGURY 61, 02-091 WARSZAWA – „BUDOWA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PRZY ULICY PAWIŃSKIEGO”
  Projekt instalacje rurociągowych sprężonego powietrza i próżni stomatologicznej, przeznaczonych dla zasilania unitów stomatologicznych – 31 sztuk, w Sali dla nauki umiejętności stomatologicznych CSM, łącznie ze źródłami zasilania próżni stomatologicznej, czyli stacji pomp próżni stomatologicznej, oraz stacji sprężarek powietrza medycznego dla zasilania unitów stomatologicznych;