Gazy medyczne

 

butla z licznikiem

Współpracowaliśmy ze znanymi firmami z branży medycznej. Wykonaliśmy wiele skomplikowanych projektów instalacji montowanych w placówkach służby zdrowia. Zaufały nam firmy, takie jak: ASMEDICA, ATEST 4, BREVITER, INSTAL TECHNIKA MEDYCZNA, INSMED, MED INSTAL, MEDSAN, STYL – PROJEKT, VELDER.

Lista referencyjna wykonanych projektów instalacji gazów medycznych.

 1. KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE – projekt instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania w budynku Kliniki Kardiochirurgii – Pawilon M-V.

 2. KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE – projekt instalacji gazów medycznych ze źródłami zasilania (rezerwowa rozprężalnia tlenu i stacja pomp próżniowych) w budynku Centrum Diagnostycznego KSS im. Jana Pawła II w Krakowie.

 3. KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE – projekt instalacji gazów medycznych w budynku II Kliniki Chorób Serca i Klinika Elektrokardiologii.

 4. KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE – projekt źródeł zasilania instalacji gazów medycznych - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu.

 5. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE PROKOCIMIU - projekt stacji zgazowania ciekłego tlenu dla Instytutu Pediatrii CMUJ w Krakowie – Prokocimiu.

 6. KLINIKA HEMATOLOGII CMUJ W KRAKOWIE.

 7. CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE – projekt instalacji gazów medycznych w Budynku Diagnostyczno – Badawczym.

 8. CENTRALNY SZPITAL KOLEJOWY W MIĘDZYLESIU K/WARSZAWY – projekt instalacji gazów medycznych w Bloku Łóżkowym „D”.

 9. INSTYTUTU GRUŹLICY W WARSZAWIE – projekt instalacji gazów medycznych w Pawilonie Łóżkowym.

 10. SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU BIAŁEJ – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu.

 11. SZPITAL MIEJSKI W STARACHOWICACH – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu.

 12. SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu.

 13. SZPITAL WOJEWÓDZKI W CZĘSTOCHOWIE – projekt instalacji gazów medycznych w budynkach szpitala.

 14. SZPITAL KGHM W LUBINIE – projekt instalacji gazów medycznych w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym.

 15. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W TARNOBRZEGU. – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych w pawilonach E, F1 i D

 16. SZPITAL REJONOWY W EŁKU - projekt instalacji gazów medycznych w pawilonach 1B, 1C, 1E/1, 1E/II, 1E/III, 1F/I, 1F/2, I 1F/II.

 17. SZPITAL REJONOWY W EŁKU - projekt źródeł zasilania gazów medycznych - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu.

 18. SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU – projekt instalacji gazów medycznych w Klinice Kardiochirurgii.

 19. SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU – projekt stacji zgazowania ciekłego tlenu oraz rezerwowej rozprężalni tlenu.

 20. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W BIAŁYMSTOKU – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu)
  w Pawilonie Ginekologicznym i Bloku Operacyjnym.

 21. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W BIAŁYMSTOKU - projekt źródeł zasilania - tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp i rozprężalnia podtlenku azotu.

 22. SZPITAL MIEJSKI IM. F. RASZEI W POZNANIU – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego i rozprężalnia podtlenku azotu) dla inwestycji „Budowa Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią).

 23. SZPITALA POWIATOWY IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek, stacja pomp i rozprężalnia podtlenku azotu – dla inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Iławie”.

 24. SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - projekt instalacji gazów medycznych w budynku Kliniki Otolaryngologii PSK CM UJ w Krakowie.

 25. SZPITAL NR 2 W ŻORACH – – projekt instalacji gazów medycznych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Ginekologii”.

 26. SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - projekt instalacji gazów medycznych w Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CM UJ w Krakowie.

 27. SZPITAL POWIATOWY IM. M. KAJKI W MRĄGOWIE - projekt instalacji gazów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 28. SZPITAL W LEŻAJSKU – projekt instalacji gazów medycznych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Kardiologii”

 29. SZPITAL SPZOZ W KROTOSZYNIE – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu w ramach inwestycji „Rozbudowa budynku Szpitala w Krotoszynie”.

 30. SZPITAL POWIATOWY IM. ŚW. ANNY W MIECHOWIE – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia dwutlenku węgla w ramach inwestycji „Przebudowa Bloku Operacyjnego”

 31. KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania – stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu dla inwestycji „Rozbudowa Oddziału Torakochirurgii”.

 32. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU – projekt instalacji gazów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 33. SZPITAL BIELAŃSKI W WARSZAWIE – projekt instalacji gazów medycznych w Przebudowywanych Oddziałach Ginekologii, Urologii, Wewnętrznym oraz Diagnostyki Endokrynologicznej.

 34. SZPITAL POWIATOWY W OŚWIĘCIMIU – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu dla inwestycji „Budowa Traktu Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni”.

 35. OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH - – projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania - centralna stacja tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu dla inwestycji „Rozbudowa Szpitala o Bloki Operacyjne”.

 36. SZPITAL IM. FR. RASZEI W POZNANIU – projekt instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Przebudowa Oddziału Patologii Ciąży, Położniczego i Noworodkowego wraz z Blokiem Porodowym;

 37. SZPITAL POWIATOWY W MYSZKOWIE – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja sprężarek powietrza technologicznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i CO2) dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Szpitala – Blok Operacyjny, SOR, Oddział AiIT”.

 38. SZPITAL POWIATOWY W HAJNÓWCE – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Przebudowa SOR, Oddział Gruźliczy i Chorób Płuc”.

 39. SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ - Blok Operacyjny - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i CO2).

 40. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja sprężarek powietrza technologicznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i CO2) w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

 41. INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE-ZDROJU - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia CO2) dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy”.

 42. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE PROKOCIMIU - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia CO2) dla inwestycji „Rozbudowa Szpitala o Centralny Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii”.

 43. CENTRUM INNOWACYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ W RUDNEJ MAŁEJ - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, , stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu).

 44. SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof – „CUMRIK” Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja sprężarek powietrza technologicznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i CO2).

 45. SZPITAL POWIATOWY W WADOWICACH - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja pomp próżniowych) dla inwestycji „Budowa 7 - kondygnacyjnego Pawilonu łóżkowego „E”.

 46. SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rezerwowa rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja sprężarek powietrza technologicznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia argonu) dla inwestycji „Nadbudowa, przebudowa i remont Bloków Operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni wraz z infrastrukturą na potrzeby Centrum Urazowego”.

 47. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE - Segmenty „C+F” - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji pt. „Przebudowa wewnętrzna, rozbudowa i nadbudowa Segmentu „C+F”.

 48. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE - Segment „B” - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych, w ramach inwestycji „Przebudowa wewnętrzna i rozbudowa Segmentu „B”.

 49. GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania, dla inwestycji
  pt. „Przebudowa budynku nr 1 oraz Pawilonów 2, 3,”.

 50. 105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W ŻARACH - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania, dla inwestycji „Przebudowa budynku szpitalnego nr 5 z dobudową sal operacyjnych”.

 51. CENTRUM SŁUCHU I MOWY „MEDINCUS” W KAJETANACH – profesora Skarżyńskiego - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu) dla inwestycji „Budowa Budynek Centrum Słuchu i Mowy „Medincus w Kajetanach”.

 52. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE - SEGMENT „CALD” - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji pt. „Przebudowa wewnętrzna Segmentu „CALD” wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, stacja pomp próżni stomatologicznej).

 53. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W Krakowie - Segment „A” - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych, w ramach inwestycji „Przebudowa wewnętrzna i rozbudowa Segmentu „A”.

 54. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Budowa Ośrodka Radioterapii”.

 55. SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych w ramach inwestycji „Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w budynku „C” Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej”

 56. DR SZCZYT KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ W WILANOWIE - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych).

 57. ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja sprężarek powietrza technologicznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia CO2) w projektowanym Budynku Diagnostyczno – Zabiegowym.

 58. INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Krakowie - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu) dla inwestycji „Budowa Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum Cyklotronowe Bronowice”.

 59. WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W Krakowie - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja sprężarek powietrza technologicznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia CO2) dla inwestycji „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza i nadbudowa WSSD”

 60. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego, modernizacja stacji pomp próżniowych, rozprężalnia CO2) dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

 61. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu, dwutlenku węgla i azotu) dla inwestycji ”Budowa Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

 62. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych i rozprężalnia podtlenku azotu) dla inwestycji „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

 63. BUSKO ZDRÓJ - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozbudowa o nowy Blok Operacyjny – projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (awaryjna rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i dwutlenku węgla)

 64. RADOM MAZOWIECKIE CENTRUM MEDYCZNE - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i rozprężalnia dwutlenku węgla) dla inwestycji „Budowa Mazowieckiego Centrum Medycznego w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6A”.

 65. CZĘSTOCHOWA CENTRUM MEDYCZNE MAŁGORZATA - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i rozprężalnia dwutlenku węgla) dla inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku przychodni Centrum Medycznego Małgorzata o część szpitalną”.

 66. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitalnego (Pawilon nr II) dla potrzeb Oddziału obserwacyjno - zakaźnego dzieci”

 67. CIECHANÓW NZOZ – projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i rozprężalnia dwutlenku węgla) dla inwestycji „Budowa budynku Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej H. Morawski, w Ciechanowie, przy
  ul. Strażackiej 6”.

 68. SZPITAL IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Przebudowy pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego, Oddziału III Wewnętrznego i Pracowni Endoskopowej.

 69. RADOM CENTRUM ONKOLOGICZNE ZIEMI RADOMSKIEJ - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (tlenownia, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych) dla inwestycji „Budowa Szpitala Specjalistycznego w Radomiu dla potrzeb utworzenia Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej w Radomiu”.

 70. SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO, w Białymstoku - - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania ( stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych) dla inwestycji „Przebudowa i nadbudowa budynku nr 12, budowy nowych budynków
  nr 13 i 14”

 71. KROSNO CENTRUM MEDYCZNE SPECMED - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężonego powietrza, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i dwutlenku węgla) dla inwestycji „Budowa Centrum Medycznego SPECMED, przy ul. Grodzkiej 47A, 38-400 Krosno”.

 72. WARSZAWA MSW - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji „Przebudowa części pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, w ramach adaptacji pomieszczeń dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii”.

 73. KRAKÓW SU KOPERNIKA 21 - Przebudowa pomieszczeń przyziemia, parteru i I piętra skrzydła wschodniego budynku przy ul. Kopernika 21, na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 74. KRAKÓW USD ORLD - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego) dla inwestycji: - „Przebudowa wewnętrzna Segmentów K, L, M, L-N, N i O Uniwersyteckiego Szpitala

 75. TARNOBRZEG – projekty budowlano – wykonawcze instalacji gazów medycznych dla inwestycji: „Adaptacja pomieszczeń w celu uruchomienia dodatkowej sali operacyjnej na potrzeby Oddziału Okulistycznego w Pawilonie D”, oraz „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 76. WARSZAWA CZD – projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji
  „Remont Oddziału Neonatologii i Patologii Noworodka na II piętrze Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

 77. BUSKO ZDRÓJ - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i dwutlenku węgla) dla inwestycji – „Rozbudowa ZOZ w Busku Zdroju o nowy Blok Operacyjny”

 78. BUSKO ZDRÓJ – projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych dla przebudowy Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju.

 79. KRAKÓW UJASTEK – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu i dwutlenku węgla) dla inwestycji „ Przebudowa Oddziałów Położnictwa i Neonatologii, Zespołu Porodowego, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oraz specjalistycznych poradni Centrum Medycznego Ujastek w Krakowie”.

 80. RZESZÓW „KOPISTO” – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu) dla inwestycji: „Budowa Szpitala Jednodniowego, przy ul. Kopisto/Podwisłocze w Rzeszowie.

 81. BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE W BRZEGU - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu, rozprężalnia dwutlenku węgla oraz stacja sprężarek powietrza technologicznego) dla inwestycji: „Budowa Bloku Operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”.

 82. MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI, Organizacja Pożytku Publicznego w Krakowie - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych) dla inwestycji: „Budowa budynku Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci wraz z pomieszczeniami pilotażowymi programu opieki wyręczającej i częścią administracyjno – szkoleniową”

 83. Szpital Jedno Specjalistyczny z blokiem operacyjnym przy ul. Kapelanka 42 W KRAKOWIE – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, rozprężalnia sprężonego powietrza, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu) dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania części i przebudowa pomieszczeń na poziomie parteru istniejącego budynku biurowo - handlowo - usługowego segmentu "A" na Szpital Jedno Specjalistyczny z blokiem operacyjnym”

 84. SZPITAL SPZOZ W MYŚLENICACH – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji: „Modernizacja i przebudowa oddziału położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz adaptacja pomieszczeń na szkołę rodzenia w SPZOZ w Myślenicach.”

 85. ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH W TARNOWIE - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych oraz stacja sprężarek powietrza technologicznego) dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni w Tarnowie, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1”.

 86. HOSPICJUM DLA DZIECI W RZESZOWIE - projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (stacja sprężarek powietrza medycznego, rozprężalnia tlenu) dla inwestycji : „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie, wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej i gazu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”

 87. POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI - – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego) dla inwestycji: „Dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogów sanitarnych i prawnych, 37-450 Stalowa Wola, Ul. Staszica 4”.

 88. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY SP. Z O. O W WEJHEROWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji rurociągowych gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania (rozprężalnia tlenu, stacja sprężarek powietrza medycznego, stacja pomp próżniowych, rozprężalnia podtlenku azotu, rozprężalnia dwutlenku węgla oraz stacja sprężarek powietrza technologicznego) dla inwestycji: „Budowa budynku bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie wraz z obszarem zabiegów endoskopowych i komórkami pomocniczymi w tym działem dezynfekcji i sterylizacji”.

 89. SZPITAL ŚW. RAFAŁA W KRAKOWIE - projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji; „Rozbudowa i przebudowa poziomu P4 oraz nadbudowa poziomu P5 wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych w budynku Szpitala Św. Rafała w Krakowie, ul. Bochenka 12, w oparciu o istniejące przyłącza oraz zagospodarowanie terenu”.

 90. SZPITAL POWIATOWY SPZOZ W BRZESKU – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji: „Przebudowa bloku operacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych w Szpitalu SPZOZ w Brzesku”.

 91. SZPITAL POWIATOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Sucha Beskidzka wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych oraz przebudowa kładki i zadaszenia przed blokiem „A”.

 92. NOWY SZPITAL W OLKUSZU SP. Z O. O. – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji: „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Olkusz, działka nr ewidencyjny 3388/76, gm. Olkusz”

 93. NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. Z O. O. – projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych dla inwestycji: „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Świecie, działka nr ewidencyjny 854/17, gm. Świecie”, obejmujący:

 94. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. 26 marca 51, działka 2544/145, obejmująca:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych czyli:
  ◦ przebudowę istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu, będącej częścią istniejącej tlenowni, zlokalizowanej przy Budynku Głównym Szpitala;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę stacji pomp próżniowych;
  ◦ system alarmów klinicznych i eksploatacyjnych gazów medycznych;

 95. BUDOWA CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTRof z lądowiskiem dla helikopterów na dachu projektowanego budynku, przebudową pawilonu diagnostyki obrazowej, budową tlenowni, obejmująca:
  ◦ instalacje gazów medycznych;
  ◦ budowę tlenowni, składającej ze stacji zgazowania ciekłego tlenu oraz rezerwowej rozprężalni tlenu.
  ◦ stację sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ stację pomp próżniowych;
  ◦ stację sprężarek powietrza technologicznego przeznaczonego dla zasilania sterylizatorni;
  ◦ rozprężalnie podtlenku azotu i dwutlenku węgla;

 96. NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA AGREGATOROWNI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE na potrzeby Centrum Urazowego, obejmująca:
  ◦ instalacje gazów medycznych;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego o ciśnieniu 0,8 MPa (8 bar) przeznaczonego dla zasilania narzędzi chirurgicznych;
  ◦ budowę stacji pomp próżni medycznej;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza technologicznego z przeznaczeniem dla zasilania Centralnej Sterylizatorni;
  ◦ budowę rozprężalni dwutlenku węgla, argonu oraz awaryjnej rozprężalni tlenu przeznaczonej dla bezprzerwowego zasilania instalacji tlenowej w obrębie Bloków Operacyjnych;

 97. „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NR 5 Z DOBUDOWĄ SAL OPERACYJNYCH I SZYBU WINDOWEGO W 105 SZPITALU WOJSKOWYM Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W ŻARACH”, obejmującą:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych;
  ◦ stację sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ stację pomp próżniowych;
  ◦ rozprężalnię podtlenku azotu;

 98. ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO KRYSTYNA, BUSKO – ZDRÓJ S. A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 3, 28-100 Busko – Zdrój”, obejmująca:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych
  ◦ budowę rozprężalni tlenu;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę stacji pomp próżniowych;

 99. „ROZBUDOWA BUDYNKU NR 5 105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO z Przychodnią ZOZ w Żarach”, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2”, obejmująca:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych;
  ◦ budowę awaryjnej rozprężalni tlenu;
  ◦ budowę sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę pomp próżniowych;
  ◦ budowę rozprężalni podtlenku azotu i dwutlenku węgla;

 100. BUDOWA NOWEGO BUDYNKU Z BLOKIEM OPERACYJNYM, salami zabiegowymi, gabinetami specjalistycznymi i izbą przyjęć, budowy przewiązek komunikacyjnych, budowy tlenowni, rozbiórki istniejącej tlenowni, przebudowy budynków pawilonu oraz budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 137/1, obręb 164 dla specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ulicy szpitalnej 13 jako i etap inwestycji.

 101. „ROZBUDOWA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO „GÓRKA" W BUSKU ZDRÓJ – budowa 5-kondygnacjowego budynku szpitalnego, oraz 2 kondygnacyjnego budynku basenów rehabilitacyjnych, obejmujący:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych
  ◦ budowę tlenowni, składającej ze stacji zgazowania ciekłego tlenu oraz rezerwowej rozprężalni tlenu.
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę stacji pomp próżniowych;
  ◦ budowę rozprężalni podtlenku azotu dla potrzeb istniejącego Bloku Operacyjnego;
  ◦ budowę sieci tlenowej, łączącej projektowaną tlenownię z rozbudowywanym budynkiem szpitala.

 102. BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. W WEJHEROWIE wraz z obszarem zabiegów endoskopowych i komórkami pomocniczymi w tym działem dezynfekcji i sterylizacji, wraz z jego kompleksowym wyposażeniem oraz budowa wewnętrznych instalacji: sanitarnych gazowych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych., obejmująca:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych tj.:
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego, jako docelowego źródła zasilania instalacji sprężonego powietrza medycznego w całym szpitalu;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza technologicznego – pozamedycznego dla potrzeb centralnej sterylizatorni;
  ◦ budowa stacji pomp próżniowych jako docelowego źródła zasilania instalacji próżni medycznej w całym szpitalu;
  ◦ budowa rozprężalni podtlenku azotu dla potrzeb Bloku Operacyjnego;
  ◦ budowa rozprężalni dwutlenku węgla dla potrzeb Bloku Operacyjnego;
  ◦ system alarmów eksploatacyjnych, czyli sygnalizację awaryjną źródeł zasilania gazów medycznych;

 103. ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE, przy ul. Gdyńskiej 1/3, na działce nr 118, obręb 12, Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin.
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych czyli:
  ◦ przeniesienie istniejącej stacji pomp próżniowych do nowej lokalizacji;
  ◦ przebudowę istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu, będącej częścią istniejącej tlenowni;
  ◦ budowę nowej stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę nowej stacji pomp próżniowych;
  ◦ budowę rozprężalni podtlenku azotu dla potrzeb projektowanego Bloku Operacyjnego;
  ◦ budowę rozprężalni dwutlenku węgla dla potrzeb projektowanego Bloku Operacyjnego;
  ◦ systemy alarmów klinicznych i eksploatacyjnych gazów medycznych;
  ◦ sieć podtlenku azotu i dwutlenku węgla;

 104. BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO, SOR z podjazdem dla karetek i lądowiskiem wyniesionym dla śmigłowca LPR na dachu budynku oraz z łącznikiem biegnącym do budynku szpitala MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16;

 105. Budowa pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, dz. nr 29/7, 29/18, 29/22, 29/24, am-33, obręb Stabłowice, obejmujący:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych czyli:
  ◦ budowę tlenowni, składającej się z przewoźnego zbiornika ciekłego tlenu oraz rezerwowej rozprężalni tlenu;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę stacji pomp próżniowych;
  ◦ budowę rozprężalnię dwutlenku węgla i podtlenku azotu;
  ◦ zewnętrzną sieć tlenową;
  ◦ systemy alarmów klinicznych i eksploatacyjnych gazów medycznych;

 106. „ROZBUDOWA SZPITALA W PUSZCZYKOWIE o Blok Operacyjny i szyby windowe, Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 obejmująca:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych czyli:
  ◦ budowę nowej, rezerwowej rozprężalni tlenu dla potrzeb całego Szpitala;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego, jako docelowego źródła zasilania instalacji sprężonego powietrza medycznego w projektowanym Bloku Operacyjnym oraz w pozostałych budynkach Szpitala;
  ◦ budowę stacji pomp próżniowych jako docelowego źródła zasilania instalacji próżni medycznej w projektowanym Bloku Operacyjnym oraz w pozostałych budynkach Szpitala;
  ◦ budowę rozprężalni dwutlenku węgla, jako docelowego źródła zasilania instalacji dwutlenku węgla w projektowanym Bloku Operacyjnym;
  ◦ przebudowę istniejącej stacji sprężarek powietrza medycznego, w celu stworzenia awaryjnego źródła zasilania w sprężane powietrze medyczne oraz źródła zasilania powietrza technologicznego - pozamedycznego, o ciśnieniu 7 bar dla instalacji zasilającej urządzenia technologiczne w sterylizatorni oraz pistoletów do suszenia sprężonym powietrzem;
  ◦ budowę odcinka sieci tlenowej, łączącej istniejący budynek tlenowni z budynkiem projektowanego Bloku Operacyjnego;
  ◦ budowę odcinka sieci dwutlenku węgla, łączącej istniejący budynek tlenowni, w którym została zlokalizowana rozprężalnia dwutlenku węgla, z budynkiem projektowanego Bloku Operacyjnego;
  ◦ system alarmów klinicznych instalacji gazów medycznych
  ◦ system alarmów eksploatacyjnych źródeł zasilania gazów medycznych;

 107. BUDOWA ŚLĄSKIEGO OŚRODKA KLINICZNO – NAUKOWEGO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB ŚRODOWISKOWYCH, CYWILIZACYJNYCH I WIEKU PODESZŁEGO IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI – budowa budynku A+ wraz z jego wyposażeniem, w Zabrzu, obejmująca:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych czyli:
  ◦ budowę stacji sprężarek jako docelowego źródła zasilania instalacji sprężonego powietrza medycznego dla budynku A+;
  ◦ przeniesienie z budynku B, do budynku A+, istniejącej stacji sprężarek powietrza medycznego, sprężarki powietrza technicznego oraz sprężarki powietrza technologicznego;
  ◦ systemy alarmów klinicznych i eksploatacyjnych gazów medycznych;

 108. ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ TLENOWNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE, o dodatkowy zbiornik ciekłego tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężalni tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZW, Oddziału Dermatologii, oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku.

 109. MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH”, Budynek Neurologii, Budynek Bloku Operacyjnego źródła zasilania gazów medycznych ,- stacji sprężarek powietrza medycznego, stacji pomp próżniowych, tlenownię – zbiornik ciekłego tlenu wraz z parownicą oraz sieci gazów medycznych.

 110. Rozbudowa Szpitala Powiatowego Wraz Z Niezbędnymi Urządzeniami Budowlanymi W Mogilnie, 88-300 Mogilno, w tym źródeł zasilania instalacji gazów medycznych – tlenowni, stacji sprężarek, stacji pomp próżniowych, rozprężalni dwutlenku węgla i podtlenku azotu.

 111. „BUDOWA ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU wraz z rezerwową rozprężalnią tlenu, budowa sieci tlenowej do budynku szpitala oraz instalacji tlenu w poziomie parteru Szpitala w Poniatowej”

 112. „BUDOWA ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU wraz z przebudową rezerwowej rozprężalni tlenu, oraz budową odcinka sieci tlenowej na terenie Szpitala w Blachowni”

 113. „ROZBUDOWY INSTALACJI TLENOWEJ wraz z budową zbiornika na ciekły tlen” na terenie Szpitala Powiatowego w Bochni.

 114. „BUDOWA SZPITALA TYMCZASOWEGO W CENTRUM TARGOWO – KONGRESOWYM „EXPO” W KRAKOWIE, przy ul. Galicyjskiej 9, w tym tlenowni zbiornik ciekłego tlenu wraz z rezerwową rozprężalnią tlenu oraz stacji sprężarek powietrza medycznego.

 115. „BUDOWA ŹRÓDEŁ ZASILANIA GAZÓW MEDYCZNYCH, INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH W TERENIE
  oraz rurociągów zasilających w budynku głównym szpitala w Bolesławcu”, obejmująca:
  ◦ dostosowanie istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu, do współpracy z rozbudowywaną stacją zgazowania ciekłego tlenu;
  ◦ budowę nowej stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę nowej stacji sprężarek powietrza technologicznego – pozamedycznego;
  ◦ budowę nowej stacji pomp próżniowych;
  ◦ budowę zewnętrznych instalacji tlenu, sprężonego powietrza medycznego, sprężonego powietrza technologicznego - pozamedycznego i próżni;

 116. „MODERNIZACJA SYSTEMU RUROCIĄGOWEGO DO GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI W PAŁUCKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE”, w tym stacji sprężarek powietrza medycznego oraz stacji pomp próżniowych.

 117. „MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO I KOMÓREK POMOCNICZYCH DLA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO, NEONATOLOGICZNEGO, CHIRURGICZNEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA POWIATOWEGO IM DR. W. OCZKI W BEŁŻYCACH”, obejmującą:
  ◦ instalacje rurociągowe gazów medycznych
  ◦ budowę rozprężalni tlenu;
  ◦ budowę rozprężalni podtlenku azotu;
  ◦ budowę stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę systemu alarmów eksploatacyjnych źródeł zasłania;

 118. „BUDOWA ŹRÓDEŁ ZASILANIA GAZÓW MEDYCZNYCH, SPRĘŻONEGO POWIETRZA I PRÓŻNI W SZPITALU MIEJSKIM W ELBLĄGU, w lokalizacji Szpitala przy ul. Żeromskiego 22” obejmująca:
  ◦ budowę nowej stacji sprężarek powietrza medycznego;
  ◦ budowę nowej stacji sprężarek powietrza technologicznego – pozamedycznego;
  ◦ budowę nowej stacji pomp próżniowych;

 119. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI TLENU NA TERENIE SZPITALA, ZASILAJĄCEJ POSZCZEGÓLNE BUDYNKI SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU” -

 120. „PRZEBUDOWA REZERWOWEJ ROZPRĘŻALNI TLENU - wymiana tablicy redukcyjnej z przebudową rurociągów zasilających w obrębie rozprężalni, wraz ze zwiększeniem buforu tlenu gazowego w butlach”, Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

 121. „Modernizacji Instalacji Tlenowej W Budynku Nr 1” 107 Szpitala Wojskowego Z Przychodnią SP ZOZ W Wałczu, obejmująca:
  ◦ rozbudowę istniejącej stacji zgazowania ciekłego tlenu o drugi zbiornik ciekłego tlenu wraz z parownicami atmosferycznymi;
  ◦ przebudowę istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu w celu dostosowania do współpracy z rozbudowaną stacją zgazowania ciekłego tlenu;
  ◦ budowę sieci tlenowej łączącej przebudowaną tlenownię z budynkiem 1;

 122. „ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W JEDNOSTCE SZPITAL JELENIA GÓRA, obejmująca rozbudowę stacji zgazowania ciekłego tlenu, rezerwowej rozprężalni tlenu, budowę nowej sieci tlenowej oraz przebudowę instalacji”

 123. „PRZEBUDOWA II PIĘTRA SZPITALA ZOZ W BOLESŁAWCU, z przeznaczeniem na Blok Operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii”

 124. „MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TLENOWEJ SZPITALA W PROSZOWICACH, w związku z Covid-19”.
  ◦ rozbudowa instalacji tlenowej w budynkach Szpitala, celem dostosowania do zwiększonego zużycia tlenu, w związku z Covid-19;
  ◦ dostosowanie istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu do współpracy z istniejącą stacją zgazowania ciekłego tlenu;

 125. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE, w celu zapewnienia zasilania w tlen przy zwiększonym zużyciu – na potrzeby leczenia pacjentów z Covid-19”, obejmująca:
  ◦ budowę nowej instalacji tlenowej w Bloku A, dostosowanej do zwiększonego zużycia tlenu w związku z COVID-10;
  ◦ przebudowę istniejącej tlenowni w celu dostosowanie do współpracy ze stacją zgazowania ciekłego tlenu ;
  ◦ budowę rezerwowego odcinka sieci;

 126. „WYKONANIE REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA W TLEN BUDYNKÓW SZPITALNYCH NSSU W KRAKOWIE, przy ul. Jakubowskiego 2” obejmującego:
  Zakres projektu wykonawczego jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i obejmuje:
  ◦ budowę rezerwowego źródła zasilania, czyli trzeciej stacji zgazowania ciekłego tlenu, czyli zbiornika ciekłego tlenu wraz z parownicami atmosferycznymi;
  ◦ budowę rezerwowej sieci tlenowej, łączącej projektowane rezerwowe źródło zasilania tlenu z budynkami NS Szpitala Uniwersyteckiego;

 127. „MODERNIZACJA INSTALACJI ZASILANIA TLENU MEDYCZNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE W ZWIĄZKU Z COVID-19”, obejmująca:
  • projekt nowej sieci tlenowej od istniejącej stacji zgazowania ciekłego tlenu do budynku do D1 szpitala;
  • projekt połączenia projektowanej sieci tlenowej z rurociągami magistralnymi tlenu, w jeden system, który w sytuacji awaryjnej zapewni dwustronne zasilanie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w tlen;
  • przebudowę istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu w celu dostosowania jej do współpracy ze stacją zgazowania ciekłego tlenu oraz zwiększenia buforu tlenu w butlach;

 128. „ROZBUDOWA TLENOWNI SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
  pod nazwą: „Modernizacja zbiorników tlenu ciekłego w Zakładach Leczniczych UCK WUM w związku z Covid -19”.

 129. „BUDOWA TLENOWNI SZPITALNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ”

 130. „MODERNIZACJA INSTALACJI TLENOWEJ W SP ZOZ MIĘDZYRZEC PODLASKI W ZWIĄZKU Z COVID-19”.
  obejmująca:
  ◦ budowę stacji zgazowania ciekłego tlenu, czyli zbiornika ciekłego tlenu wraz z parownicą atmosferyczną;
  ◦ przebudowę istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu, w celu dostosowania jej do współpracy z projektowaną stacją zgazowania ciekłego tlenu;
  ◦ projekt budowy sieci tlenowej, łączącej projektowaną stację zgazowania ciekłego tlenu z istniejącą rezerwową rozprężalnią tlenu;

 131. „RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH ZASILAJĄCE PAWILON ZAKAŹNY BUDYNEK „HA” NA DZIAŁCE 2775/4, 2775/3 ORAZ INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PAWILONIE ZAKAŹNYM BUDYNEK „HA”, SZPITALA CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU” obejmujący:
  ◦ budowę instalacji gazów medycznych w Pawilonie Zakaźnym - budynek „Ha”;
  ◦ budowę stacji pomp próżniowych;
  ◦ budowę sieci tlenu i sprężonego powietrza;
  ◦ system alarmów eksploatacyjnych – sygnalizacja awaryjna źródeł zasilania;

 132. „MODERNIZACJA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU PABIANICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. PABIANICACH” obejmująca:
  ◦ budowę nowej instalacji tlenowej, dostosowanej do zwiększonego zużycia tlenu w Oddziałach przewidzianych dla pacjentów z Covid -19;
  ◦ budowę nowych rurociągów sieci międzyblokowej tlenu w budynkach „A” i „”B”;
  ◦ budowę nowej sieci tlenowej;
  ◦ przebudowę istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu w celu przystosowania do współpracy ze stacją zgazowania ciekłego tlenu;
  ◦ system alarmów eksploatacyjnych – sygnalizacja awaryjna źródeł zasilania;
  gazów medycznych