Gazy laboratoryjne

 

mężczyzna odkręcający butle

Doświadczenie zdobyte w trakcie wielu lat działania, pozwoliło nam na nawiązanie współpracy z firmami zajmującymi się montażem gazów laboratoryjnych. Zadowoleni Klienci docenili nasze działania i postanowili podzielić się listami referencyjnymi opisującymi naszą współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 


Lista referencyjna wykonanych projektów instalacji gazów laboratoryjnych.

 1. KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE - BANK TKANKI KLINIKI KARDIOCHIRURGII.
  Projekt instalacji ciekłego azotu, obejmujący stacjonarny zbiornik ciekłego azotu wraz z instalacją z rur VIP rozprowadzającą ciekły azot do zamrażarek kriogenicznych.
 2. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych dla pracowni chromatografii. Instalacje wodoru, helu, agonu i sprężonego powietrza.
 3. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych dla pracowni chromatografii. Instalacje wodoru, helu i sprężonego powietrza.
 4. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE - PRACOWNIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH.
  Instalacje acetylenu, azotu, agonu, dwutlenku węgla, helu, podtlenku azotu i sprężonego powietrza, wraz ze źródłami zasilania.
 5. AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE - CENTRUM DYDAKTYCZNO – NAUKOWE WYDZIAŁU FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ.
  Instalacje wodoru, acetylenu, metanu, helu, argonu, azotu, tlenu i mieszanek gazowych (np. helu z metanem), wraz ze źródłami zasilania – rozprężalnie butlowe, stacjonarny zbiornik ciekłego azotu i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 6. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE - PRACOWNIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH.
  Instalacje acetylenu, azotu, agonu, helu, metanu, mieszanki wodoru i helu, podtlenku azotu, tlenu wodoru i powietrza syntetycznego, wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 7. AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ ROLNY KATEDRA CHEMII ROLNEJ.
  Instalacje acetylenu i argonu wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 8. AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE LABORATORIUM CHROMATOGRAFII W BUDYNKU A1.
  Instalacje argonu i azotu wraz ze źródłami zasilania.
 9. AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ LEŚNY PRACOWNIE LABORATORYJNE KATEDRY GLEBOZNAWSTWA LEŚNEGO.
  Instalacje acetylenu i argonu wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 10. UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ LEŚNY. LABORATORIUM GEOCHEMII ŚRODOWISKA I TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO REKULTYWACJI.
  Instalacje acetylenu, azotu, agonu, helu, podtlenku azotu, tlenu i powietrza syntetycznego, wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 11. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE AKADEMICKIE CENTRUM MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII.
  Instalacje azotu, agonu, helu, metanu tlenu, wodoru sprężonego powietrza próżni dla potrzeb laboratoryjnych, instalacji odzysku helu gazowego wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 12. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE - PAWILON DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI.
  Instalacje azotu, wodoru i sprężonego powietrza, wraz ze źródłami zasilania, w tym przewoźną stacją zgazowania ciekłego azotu.
 13. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH W WARSZAWIE BUDYNEK LABORATORYJNO ADMINISTRACYJNY I BUDYNEK STENDÓW.
  Instalacje acetylenu, azotu, agonu, dwutlenku węgla, helu, tlenu, wodoru, sprężonego powietrza i powietrza syntetycznego, wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 14. ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S. A. W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU - LABORATORIUM W BUDYNKU NR 671.
  Instalacje acetylenu, azotu, agonu i podtlenku azotu, wraz ze źródłami zasilania łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 15. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MATERIAŁÓW I BIOMATERIAŁÓW WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+, WE WROCŁAWIU - BUDYNKI NR 7, 9 I 9A.
  Instalacje azotu, amoniaku, argonu, dwutlenku węgla, helu, tlenu, sprężonego powietrza technicznego, wodoru, wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 16. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE - HALA H-B3B4.
  Projekt instalacji argonu, azotu, dwutlenku węgla, helu, mieszanki argonu z wodorem, wodoru wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 17. SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - PRACOWNIA TOKSYKOLOGII ANALITYCZNEJ I TERAPII MONITOROWANEJ.
  Instalacje acetylenu, argonu, helu i sprężonego powietrza syntetycznego wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 18. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE - WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW ORAZ WYDZIAŁ ODLEWNICTWA - HALA H-D8.
  Projekt instalacji agonu, tlenu, wodoru, sprężonego powietrza syntetycznego, mieszanki argonu z wodorem, wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 19. "LABORATORIUM BIOTECHNOLOGICZNE EUROINPLANT” W KAJETANACH.
  Instalacje ciekłego azotu, azotu gazowego, dwutlenku węgla, tlenu i sprężonego powietrza wraz ze źródłami zasilania i systemem sygnalizacji niedoboru gazów.
 20. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ W KRAKOWIE NA TERENIE KAMPUS 600 LECIA ODNOWIENIA UJ.
  Instalacje: odzysku helu gazowego, helu technologicznego oraz sprężonego powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla, helu i propanu butanu wraz ze źródłami zasilania i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 21. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE - CENTRUM ENERGETYKI AGH PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ.
  Projekt instalacji acetylenu, argonu 5.0 rozprowadzanego centralnie, argonu 6.0 rozprowadzanego lokalnie, azotu 5.0 rozprowadzanego centralnie, azotu 6.0 rozprowadzanego lokalnie, dwutlenku węgla, helu 5.0 rozprowadzanego centralnie, helu 6.0 rozprowadzanego lokalnie, metanu, mieszanki tlenu w argonie, mieszanki wodoru w argonie, mieszanki wodoru w dwutlenku węgla, propanu, powietrza syntetycznego rozprowadzanego centralnie, tlenu 5.0 rozprowadzanego centralnie, tlenu 6.0 rozprowadzanego lokalnie, tlenku węgla, instalację wodoru 5.0 rozprowadzanego centralnie, wodoru 6.0 rozprowadzanego lokalnie, sprężonego powietrza dla potrzeb technicznych.
  Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych
 22. INSTYTUT NAFTY I GAZU W KRAKOWIE - BUDYNEK CD ODDZIAŁU, PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 1.
  Instalacje: acetylenu, helu, tlenu wodoru i sprężonego powietrza wraz ze źródłami zasilania łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 23. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII, KAMPUS 600 – LECIA ODNOWIENIA UJ, W KRAKOWIE, UL. GRONOSTAJOWA 7.
  Instalacje: azotu 6.0, azotu 5.0, dwutlenku węgla 4.0, helu 5.0, instalację tlenu 5.0. Projekt obejmował źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 24. CENTRUM BIOTECHNOLOGII SP. Z O.O., ZŁOTNIKI, UL. KRZEMOWA 1, 62 – 002 POZNAŃ.
  Instalacje: azotu 5.0, azotu 6.0, dwutlenku węgla 4.0, helu 5.0, tlenu 5.0.
  Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów.
 25. „Z.F. POLPHARMA S.A” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM - BUDYNEK DEPARTAMENTU PRODUKCJI FORM PARENTERALNYCH.
  Projekt instalacji azotu wraz ze źródłem zasilania.
 26.  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - NARODOWE CENTRUM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELÓW BADAWCZYCH, NA TERENIE KAMPUSU 600 – LECIA ODNOWIENIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE.
  Instalacje: azotu 5.0 oraz sprężonego powietrza. Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów, w tym projekt stacjonarnego zbiornika ciekłego azotu.
 27. POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH - BUDYNEK NAUKOWO – DYDAKTYCZNEGO CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII, PRZY UL. KONARSKIEGO 22B.
  Instalacje: acetylenu, argonu, azotu 3.0, azotu 4.5, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, helu, metanu, podtlenku azotu, powietrza syntetycznego, tlenu, tlenku azotu, tlenku węgla, instalację wodoru i sprężonego powietrza technicznego.
  Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 28. „OLIMP- LABORATORIES” SP. Z O. O, OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY W PUSTYNI, GMINA DĘBICA.
  Instalacje centralne: azotu i sprężonego powietrza czystości 2.2.1., wraz ze źródłami zasilania.
  Instalacje: acetylenu 2.0, argonu 5.0, azotu 6.0, dwutlenku węgla 2.5, helu 5.0, podtlenku azotu2.5, powietrza syntetycznego 5.0, tlenu 3.5, tlenu 5.0, wodoru 5.0.
  Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 29. POLSKA AKADEMIA NAUK W LUBLINIE - CENTRUM BADAWCZO INNOWACYJNYM INSTYTUTU AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO.
  Instalacje: azotu, dwutlenku węgla, helu, powietrza syntetycznego.
  Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 30. „KRAKODLEW” S.A.” W KRAKOWIE - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWYM.
  Instalacje: argonu5.0, acetylenu, podtlenku azotu, powietrza syntetycznego, tlenu 3.5, sprężonego powietrza technicznego.
  Projekt obejmował również źródła zasilania wymienionych gazów łącznie z systemem sygnalizacji niedoboru gazów i systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 31.  „REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE", PODZAMCZE 45 26-060 CHĘCINY;
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych dla hodowli tkanki:
  - azotu gazowego, dwutlenku węgla wraz ze systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 32. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH”
  WE WROCŁAWIU.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych dla hodowli tkanki:
  - azotu ciekłego ze źródłem zasilania, azotu gazowego, dwutlenku węgla wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 33. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA” W KRAKOWIE
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych:
  - azotu 6.0, azotu 5.0, argonu 6.0, helu 6.0, powietrza syntetycznego 5.0, tlenu 5.0 węgla wraz ze źródłami zasilania i systemem sygnalizacji niedoboru gazów.
 34. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  – PAWILON A-0 PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ.
  Projekt instalacji gazów technicznych:
  - argonu 5.0, helu 5.0, powietrza syntetycznego, wraz ze źródłami zasilania.
 35. UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE,
  AL. MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW – LABORATORIUM I KLINIKA WETERYNARII - KRAKÓW RZĄSKA.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych:
  - argonu 5.0, azotu 5.0, helu 5.0, dwutlenku węgla 4.0, tlenu 5.0, sprężonego powietrza syntetycznego wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 36. WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ SP. Z O. O”. WE WROCŁAWIU, BUDYNEK NR 9 DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MATERIAŁÓW I BIOMATERIAŁÓW WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+.
  Projekt instalacji gazów technicznych:
  - argonu 5.0, azotu 4.5, azotu 5.0, dwutlenku węgla 4.5, helu 5.0, tlenu 5.0, sprężonego powietrza o czystości 1.3.1, i próżni wraz ze źródłami zasilania oraz systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 37. „INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE,
  ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE,
  Projekt instalacji gazów technicznych:
  - acetylenu 2.5, argonu 5.0, azotu 5.0, propanu, podtlenku azotu 2.5, powietrza syntetycznego 5.0 i tlenu 4.5 wraz ze źródłami zasilania oraz systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 38. „TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.” W WARSZAWIE.
  Projekt instalacji technologicznych:
  - azotu o ciśnieniu 3 bar przeznaczoną dla zasilania urządzeń technologicznych w budynku Wydziału Liofilizacji Insulin;
  - sprężonego powietrza czystego o ciśnieniu 3 bar i 6 bar o czystości odpowiednio do klasy czystości pomieszczenia, a także powietrza o ciśnieniu 8 bar i czystości klasy C;
  - instalacji próżni dla potrzeb laboratoryjnych;
  - instalacje gazów dla zasilania urządzeń i aparatury laboratoryjnej w budynku Laboratoryjnym – czyli acetylenu 2.6, azotu 5.0, argonu 5.0, helu 5.5, podtlenku azotu 2.5, powietrza syntetycznego 5.0, tlenu 5.0, propan-butanu i izobutanu wraz ze źródłami zasilania oraz systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 39. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W WARSZAWIE, CENTRUM BIOSTRUKTURY - SEGMENT HODOWLI KOMÓREK WUM PRZY UL. BANACHA 1B, 02-097 WARSZAWA.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych dla hodowli tkanki:
  - azotu gazowego, dwutlenku węgla dla zasilania inkubatorów z atmosferą CO2, oraz inkubatorów z atmosferą CO2 i N2, wraz ze systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 40. „ZF POLPHARMA S.A” W STARGARDZIE GDAŃSKIM, ODDZIAŁ W NOWEJ DĘBIE,
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalację azotu 5.0, instalacją acetylenu 2.6, dwutlenku węgla 2.5,
  helu 5.0, tlenu 2.5, podtlenku azotu 2.5, propanu-butanu wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 41. INSTYTUT NAFTY I GAZU, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE, BUDYNEK „B” PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 1.
  Projekt instalacji gazów technicznych obejmuje instalacje:
  - argonu 5.0, azotu 5.0, azotu 3.5, dwutlenku węgla 3.0, helu 5.0, helu 6.0, sprężonego powietrza syntetycznego, tlenu 5.0, wodoru 5.0, mieszanki 10% metanu w 90% argonu, sprężonego powietrza technicznego, wodoru technicznego, azotu technicznego, sprężonego powietrza przeznaczonego dla zasilania kompresora wodoru wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 42. INSTYTUT NAFTY I GAZU, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE, BUDYNEK PRZY UL. LUBICZ 25A.
  Projekt instalacji gazów technicznych obejmuje instalacje:
  - argonu 5.0, azotu 5.0, azotu 3.5, dwutlenku węgla 5.0, dwutlenku węgla 2.5, helu 5.0, sprężonego powietrza syntetycznego, sprężonego powietrza przeznaczonego dla zasilania „Gas busterów” wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji gazów niebezpiecznych.
 43. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O w Gdyni , ZLOKALIZOWANY W RUMII, PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 58.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje instalacje:
  - acetylenu 2.5, argonu 5.0, azotu 5.0, azotu 3.5, helu 5.0, podtlenku azotu, sprężonego powietrza syntetycznego, tlenu 5.0 i wodoru 5.0 dla. wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji acetylenu i wodoru.
 44. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  – PAWILON A-4 ORAZ PAWILON B-3 PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ.
  Projekt instalacji gazów technicznych:
  - instalacja argonu 5.0, instalacja azotu 5.0, instalacja dwutlenku węgla 3.0, instalacja dwutlenku siarki 2.8, instalacja helu 5.0, instalacja metanu 2.5, instalacja powietrza syntetycznego 5.0, instalacja tlenu 5.0, instalacja wodoru 5.0, instalacja mieszanki amoniaku w argonie, instalacja mieszanki dwutlenku węgla w helu, instalacja mieszanki tlenku azotu w argonie, instalacja mieszanki wodoru w argonie.
 45. „TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.” W WARSZAWIE.
  Projekt instalacji technologicznych:
  - azotu o ciśnieniu 3 bar przeznaczoną dla zasilania urządzeń technologicznych w budynku Wydziału Liofilizacji Insulin;
  - sprężonego powietrza czystego o ciśnieniu 3 bar i 6 bar o czystości odpowiednio do klasy czystości pomieszczenia, a także powietrza o ciśnieniu 8 bar i czystości klasy C;
  - instalacji próżni dla potrzeb laboratoryjnych;
  - instalacje gazów dla zasilania urządzeń i aparatury laboratoryjnej w budynku Laboratoryjnym – czyli acetylenu 2.6, azotu 5.0, argonu 5.0, helu 5.5, podtlenku azotu 2.5, powietrza syntetycznego 5.0, tlenu 5.0, propan-butanu i izobutanu wraz ze źródłami zasilania oraz systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 46. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W WARSZAWIE, CENTRUM BIOSTRUKTURY - SEGMENT HODOWLI KOMÓREK WUM PRZY UL. BANACHA 1B, 02-097 WARSZAWA.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych dla hodowli tkanki:
  - azotu gazowego, dwutlenku węgla dla zasilania inkubatorów z atmosferą CO2, oraz inkubatorów z atmosferą CO2 i N2, wraz ze systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 47. „ZF POLPHARMA S.A” W STARGARDZIE GDAŃSKIM, ODDZIAŁ W NOWEJ DĘBIE,
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalację azotu 5.0, instalacją acetylenu 2.6, dwutlenku węgla 2.5,
  helu 5.0, tlenu 2.5, podtlenku azotu 2.5, propanu-butanu wraz ze źródłami zasilania, systemem detekcji gazów niebezpiecznych oraz sygnalizacją niedoboru gazów.
 48. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UL. WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW - BUDOWA KOMPLEKSU BADAWCZEGO „GEO-3EM ENERGIA, EKOLOGIA, EDUKACJA” WE WROCŁAWIU.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje instalacje:
  acetylenu 2.5, argonu 5.0, argonu 3.0, azotu 5.0,azotu 3.0, dwutlenku węgla 4.5, instalację helu 5.0, sprężonego powietrza syntetycznego 5.0, instalację tlenu 5.0, instalację tlenu 3.0, instalację wodoru 3.0, sprężonego powietrza technologicznego,
  mieszanki 10 % acetylenu w argonie,
 49. SELVITA S.A., UL. BOBRZYŃSKIEGO 14, 30-348 KRAKÓW - BUDOWA CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWEGO INNOWACYJNYCH LEKÓW SELVITA S.A.”.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalację argonu 5.0, instalację azotu 5.0, instalację dwutlenku węgla 4.5 dla zasilania inkubatorów z atmosferą CO2, instalację helu 5.0, instalację sprężonego powietrza technologicznego, instalację tlenu 5.0, instalację wodoru 5.0;
 50. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU - „BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWO - USŁUGOWEGO COLLEGIUM HUMANUM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU”.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe gazów laboratoryjnych - instalacji azotu 5.0, helu 5.0, sprężonego powietrza syntetycznego 5.0;oraz dwutlenku węgla 4.5;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
  - system sygnalizacji niedoboru dwutlenku węgla;
 51. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, UL. WÓLCZYŃSKA 133, 01-919 WARSZAWA - „PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NR 2 NA BUDYNEK LABORATORYJNO-BIUROWY.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe argonu 5.0, azotu 5.0, amoniaku 5.0, sześciofluorku siarki 5.0, trifluorometanu, trójchlorku boru, tetrafluorometanu w tlenie, 10% wodoru H2 5.0, w azocie mieszanki 5% wodoru H2 5.0, w argonie 5.0, tlenu 5.0, podtlenku azotu 4.5,azotu technologicznego i sprężonego powietrza technologicznego;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
 52. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UL.C.K.NORWIDA 25,
  50-375 WROCŁAW - „BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO PN. CENTRUM BIOLOGII STOSOWANEJ ORAZ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU”
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe argonu 6.0, azotu 6.0, acetylenu 2.6, dwutlenku węgla 2.5, helu 6.0 –
  tlenu 6.0, wodoru 6.0, sprężonego powietrza technologicznego oraz próżni;
  - źródła zasilania instalacji gazów technicznych;
  - wytyczne dla systemu detekcji gazów niebezpiecznych;
  - wytyczne dla systemu sygnalizacji niedoboru gazów technicznych;
 53. INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN, UL. RADZIKOWSKIEGO 152, 31-342 KRAKÓW - „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB LABORATORIUM ICPMS, ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU NR 1”
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe argonu 5.0, mieszanki amoniaku (max 20%) w helu, tlenu 5.0, dwutlenku węgla 4.5;wodoru 5.0 i sprężonego powietrza technologicznego;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
  - system sygnalizacji niedoboru argonu;
 54. INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN,
  31-261 KRAKÓW, UL. WYBICKIEGO 7A, - „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO O BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY Z POMIESZCZENIAMI LABORATORYJNYMI
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe argonu 5.0, azotu 5.0, dwutlenku węgla 4.5, helu 5.0, tlenu 5.0, powietrza syntetycznego 5.0 nieokreślonego gazu niepalnego;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
 55. UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA, AL. MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW - „BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO - „CENTRUM INNOWACJI ORAZ BADAŃ PROZDROWOTNEJ I BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI”.
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe argonu 5.0, azotu 5.0, dwutlenku węgla 4.5, helu 6.0, wodoru 5.0, wodoru 6.0, powietrza syntetycznego 5.0 oraz sprężonego powietrza technologicznego;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
  - system sygnalizacji niedoboru gazów;
 56. AGROLAB POLSKA SP. Z O. O. UL. BALONNA 1, 08-530 DĘBLIN - „BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO W KOŃSKOWOLI”
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe argonu 5.0, azotu 5.0, azotu 6.0, helu 5.0, helu 6.0, tlenu 5.0, wodoru 5.0, powietrza syntetycznego 5.0 oraz sprężonego powietrza technologicznego;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
  - system sygnalizacji niedoboru gazów;
 57. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZA, INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, AL. LOTNIKÓW 32/46 02-668 WARSZAWA - „PRZEBUDOWA
  I ROZBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI
  W ZAKRESIE POMIESZCZENIA, PRZEZNACZONEGO NA LABORATORIUM TESTOWANIA I BADANIA OGNIW PALIWOWYCH”
  Projekt instalacji gazów laboratoryjnych obejmuje:
  - instalacje rurociągowe azotu 2.5, wodoru 2.5, mieszanki wodoru w azocie (5 %H2 w azocie N2 oraz sprężonego powietrza technologicznego;
  - źródła zasilania instalacji gazów laboratoryjnych;
  - system detekcji gazów niebezpiecznych;
  - system sygnalizacji niedoboru gazów;